ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναφορικά με την σειρά ΑΦΜ

.

Αγαπητοί γονείς,
Όπως έχετε αντιληφθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων βάσει τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ επιφέρει μία αναστάτωση.

Μην ανησυχείτε όμως. Εμείς θα τηρήσουμε σειρά προτεραιότητας ανά ημέρα. Οπότε εξακολουθεί να ισχύει ότι πρέπει να στείλετε το voucher όσο πιο σύντομα μπορείτε.

Παράδειγμα: αν ένα voucher είναι το 10ο σήμερα και ένα άλλο voucher είναι 5ο την Παρασκευή, το voucher της Παρασκευής προηγείται. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός είναι ο δικαιότερος.

Συνεπώς μετά την ανακοίνωση των voucher με ΑΦΜ 9 θα έχουμε την τελική κατάταξη.