Γερμανικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • Germany1ο έτος εκμάθησης γερμανικών: Τα παιδιά ξεκινάνε συνήθως στην Ε΄ ή ΣΤ΄ Δημοτικού. Μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν και να μιλάνε στα γερμανικά και έρχονται σε επαφή με τον τρόπο ζωής στη Γερμανία. Στο πρώτο έτος ολοκληρώνουν το επίπεδο Α1 και μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις του «Ινστιτούτου Γκαίτε» ή του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
  • 2ο έτος: Σε ένα χρόνο οι μαθητές αποκτάνε τις γνώσεις του επιπέδου Α2 και μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για το πτυχίο Α2 του «Ινστιτούτου Γκαίτε» ή του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
  • 3ο έτος: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές αποκτάνε τις γνώσεις που θα τους οδηγήσουν στο επίπεδο Β1 και προετοιμάζονται για το πτυχίο Β1 (Μέτρια γνώση) του «Ινστιτούτου Γκαίτε» ή του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». Το πτυχίο Β1 θεωρείται στα γερμανικά σημαντικό πτυχίο.
  • 4ο έτος: Για να φθάσουν οι μαθητές στο επόμενο επίπεδο Β2 και να προετοιμαστούν για τις αντίστοιχες εξετάσεις οι μαθητές χρειάζονται ενάμιση χρόνο. Το Β2 για τα γερμανικά αντιστοιχεί στο πτυχίοLOWERτων αγγλικών. Επίσης σ’ αυτό το επίπεδο υπάρχει η εξέταση «Γερμανικά για το επάγγελμα» του «Ινστιτούτου Γκάιτε» για τουςυποψήφιους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και χρειάζονται τα γερμανικά στο επάγγελμά τους.
  • 5ο έτος: Οι μαθητές συνεχίζουν με το επίπεδο Γ1 (Πολύ καλή γνώση), για το οποίο χρειάζονται ενάμιση χρόνο. Όταν ολοκληρώσουν το ένα έτος οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για σπουδές στη Γερμανία μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις TestDaF του «Ινστιτούτου Γκαίτε». Διαφορετικά συνεχίζουν για τις εξετάσεις Γ1 του «Ινστιτούτου Γκαίτε» ή του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».

Επίσης παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα γερμανικών στα κέντρα μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις PALSO για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1