Αγγλικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

United-KingdomΠροκαταρκτικές Τάξεις

Pre-junior: για παιδιά A' Δημοτικού.

 • Καλλιέργεια της θετικής στάσης προς την ξένη γλώσσα.
 • Ομαλή ένταξη των παιδιών στην έννοια της ξένης γλώσσας.
 • Εισαγωγή/ γνωριμία με τη γλώσσα.
 • Εξοικείωση των παιδιών με το φωνολογικό σύστημα της γλώσσας
 • Εκμάθηση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής της γλώσσας

JuniorA, JuniorB: για παιδιά B' και Γ' Δημοτικού.

 • Συστηματική εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής
 • Διδασκαλία βασικού λεξιλογίου και εκφράσεων καθημερινού λόγου
 • Γνωριμία με βασικές δομές γραμματικής και συντακτικού σε εμπειρική μορφή


Κανονικές Τάξεις: Α ως Ε

Α , Β, C Κανονική

Αρχάριο ως μέσο επίπεδο.

 • Συστηματική διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (Κατανόηση κειμένου, Προφορικός Λόγος, Ακουστική Αντίληψη, Γραπτός Λόγος)
 • Ολοκλήρωση των βασικών δομών Γραμματικής και Συντακτικού
 • Κάλυψη λεξιλογίου που επιτρέπει τη συνομιλία του μαθητή σε φιλικό ανεπίσημη περιβάλλον

D, E Κανονική

 • Εμπλουτισμός Λεξιλογίου, Γραμματικής και Συντακτικού
 • Βελτίωση ικανοτήτων έκφρασης στο Γραπτό και Προφορικό Λόγο
 • Κάλυψη ύλης με στόχο την ομαλή ένταξη στα τμήματα προετοιμασίας ξενόγλωσσων πτυχίων

Πτυχιακά τμήματα

Προετοιμασία για πτυχία:

Στην Β Κανονική: Palso Pre-A1

Στην C Κανονική: Palso A1

Στην D Κανονική: Palso A2

Στην Ε Κανονική: Edexcel Level 2

Μετά την Ε Κανονική:

 • Lower (Cambridge FCE, Michigan ECCE, Edexcel Level 3, Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας Β2, TOEIC, IELTS)
 • Advanced (Cambridge CAE, Michigan ALCE, Edexcel Level 4, Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας Γ1, TOEIC, IELTS)
 • Proficiency (Cambridge CPE, Michigan ECPE, Edexcel Level 5, IELTS)
 • TOEFL

 

Τμήματα Συντήρησης

(Επιπέδων Α 'Προκαταρκτικής ως Γ' Κανονικής σε θερινά μαθήματα).

 • Εμπέδωση ύλης με λογοτεχνικά βιβλία, βίντεο, παιχνίδια, προβολές ταινιών
 • Εξωσχολικές δραστηριότητες
 • Επανάληψη βασικών γραμματικών φαινομένων

«Μεταπτυχιακά» επίπεδα

 • Συντήρηση της γλώσσας με 1 ώρα την εβδομάδα για σπουδαστές που επιθυμούν να διατηρήσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους μετά την απόκτηση των πτυχίων τους
 • Ύλη που προετοιμάζει για πιθανές σπουδές στο εξωτερικό
 • Εξάσκηση προφορικού και γραπτού λόγου

Ιδιαίτερα μαθήματα

 • Για σπουδαστές που χρειάζονται προσωπική διδασκαλία
 • Για false beginners (άτομα που έχουν διακόψει τα αγγλικά τους για πολλά χρόνια και επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο μέσο ή προχωρημένο επίπεδο)
 • Για σπουδαστές που αντιμετωπίζουν δυσκολία σε κάποιον ιδιαίτερο τομέα της γλώσσας (γραμματική, γραπτό λόγο, κλπ.)

Ταχύρρυθμα τμήματα για ενήλικες

 • Κάλυψη δύο επιπέδων σε ένα εκπαιδευτικό έτος
 • Προετοιμασία για πτυχία

e-Learning

 • Γλωσσικές ασκήσεις σ' όλα τα επίπεδα της Αγγλικής γλώσσας
 • Επαναληπτικές ασκήσεις Τουρκικής γλώσσας