Λειτουργία e-Learning

Η πλατφόρμα e-Learning λειτουργεί με τις πιο σύγχρονες μεθόδους τόσο τεχνικά όσο και Εκπαιδευτικά. Από τεχνικής άποψης παρέχει ασφάλεια στην πλοήγηση, αλλά και στις ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών - μαθητών. Εκπαιδευτικά παρέχει τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης, εξέτασης και αξιολόγησης καλύπτοντας συνολικά τις απαιτούμενες ανάγκες για ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Η λειτουργία του e-Learning είναι απλή δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη (μαθητή ή καθηγητή) να εισέρχεται σε αυτό με κωδικούς εισόδου και να αποκτά πρόσβαση στα μαθήματα τα οποία τον αφορούν, όποια ώρα το επιθυμεί. Αυτό εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων και δίνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ξεχωριστά το κάθε μάθημα ή τμήμα όπως ακριβώς κάνει και στην αίθουσα διδασκαλίας.

Μέσα στην πλατφόρμα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλές κλπ σε μορφή εγγράφου (.pdf, .doc), παρουσιάσεις (.pps, .ppt), αρχεία ήχου και εικόνας (audio: .mp3, .wma video: .mp4, .wmv, .avi, .mpg imges: .jpg, .png. .gif) και φυσικά μπορούν να πραγματοποιούν πολλών ειδών tests ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος.

Μερικά από τα είδη των tests είναι:

  • Multiple Choice (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)
  • Gap-Filling (Συμπλήρωση κανών σε προτάσεις με τη σωστή λέξη)
  • True/False (Σωστό/Λάθος)
  • Match-Making questions (Ερωτήσεις αντιστοίχησης)

Τέλος οι μαθητές μπορούν να έχουν επικοινωνία με τους καθηγητές μέσα από την πλατφόρμα με ομάδες συζήτησης (Forums) για να ανταλλαγή απόψεων, επίλυση αποριών και ότι άλλο χρειάζονται για την καλύτερη απόδοσή τους.