Έξυπνα Παιχνίδια 3+

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   3+

Τα παιχνίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας.

Έτσι και εμείς παίξαμε πολλά παιχνίδια το μήνα που πέρασε.

Και η διασκέδαση δε θα σταματήσει εδώ.!

 

00IMG-15112ae9662c688e6b3ae275f62a0be0-V.jpg 00IMG-2253c4237608a4fa4fa13aae37586359-V.jpg 00IMG-341f652770f92ed1dce4b5483e753e34-V.jpg 00IMG-34dad854f3b6bb3a48b0bd0fe6f6723d-V.jpg 00IMG-411f55c086c2a2e3bbc47f948ec5f956-V.jpg 00IMG-467df4c8a0f0101a2f16e8d1eff73a64-V.jpg 00IMG-481b9b94766ac89bdb50a56fa4b97333-V.jpg 00IMG-4ba2f244e451ec03c25fed0d11b41934-V.jpg 00IMG-4bf453aa25290141a5c47eaff2505a85-V.jpg 00IMG-500d158b03539b59a20c46e4abb5871c-V.jpg 00IMG-53ccad6af7d41ea37c89c3bbc3549695-V.jpg 00IMG-6f2a8b96c17edd9daad30ec7b2bd4aef-V.jpg 00IMG-90650ec8cc5eba47c254bcb59e426621-V.jpg 00IMG-96dfb7be347e5f33e9e1ade2dae22b3a-V.jpg 00IMG-a4534325b7a77daa0389729daff15cf9-V.jpg 00IMG-aaf08ac56842ee2d83909da484d9b4e6-V.jpg 00IMG-af68ff6de415d127a4e1826fe1836a00-V.jpg 00IMG-b0f1ddf5a66886601bd1b9671eb29bd0-V.jpg 00IMG-ed0caea673473ac5a952da310c5e1c3f-V.jpg 00IMG-f2e23aaf5ed3448930ca0cd8c5b78d90-V.jpg 00IMG-f4c59b9151fb554d1c18af2de0fa6af1-V.jpg 00IMG-ff1f5fb3b661e9c8fda43e176b78bcc3-V.jpg 00IMG_20220607_101752.jpg 00IMG_20220607_101812.jpg 00IMG_20220607_101900.jpg 00IMG_20220607_101917.jpg 00IMG_20220607_101954.jpg 00IMG_20220607_102023.jpg 00IMG_20220607_102039.jpg 00IMG_20220607_102103.jpg 00IMG_20220607_102110.jpg 00IMG_20220607_102142.jpg 00IMG_20220607_102216.jpg 00IMG_20220607_102248.jpg 00IMG_20220607_102257.jpg 00IMG_20220607_102308.jpg 00IMG_20220607_102334.jpg 00IMG_20220607_102412.jpg 00IMG_20220607_102431.jpg 00IMG_20220607_102448.jpg 00IMG_20220607_102504.jpg 00IMG_20220607_102518.jpg 00IMG_20220607_102549.jpg 00IMG_20220607_102605.jpg 00IMG_20220607_102612.jpg 00IMG_20220607_102620.jpg 00IMG_20220607_102643.jpg 00IMG_20220607_102649.jpg 00IMG_20220607_102658.jpg 00IMG_20220607_102711.jpg 00IMG_20220607_102723.jpg 00IMG_20220607_102730.jpg 00IMG_20220607_102740.jpg 00IMG_20220607_102752.jpg 00IMG_20220607_102800.jpg 00IMG_20220607_102807.jpg 00IMG_20220607_102816.jpg 00IMG_20220607_102844.jpg 00IMG_20220607_102858.jpg 00IMG_20220607_102932.jpg 00IMG_20220607_103040.jpg 00IMG_20220607_103049.jpg 00IMG_20220607_103102.jpg 00IMG_20220607_103113.jpg 00IMG_20220607_103203.jpg 00IMG_20220607_103207.jpg 00IMG_20220607_103236.jpg 00IMG_20220607_103236_1.jpg 00IMG_20220607_103301.jpg 00IMG_20220607_103330.jpg 00IMG_20220607_103345.jpg 00IMG_20220607_103355.jpg 00IMG_20220608_093255.jpg 00IMG_20220608_093258.jpg 00IMG_20220608_093310.jpg 00IMG_20220608_093316.jpg 00IMG_20220608_093320.jpg 00IMG_20220608_093513.jpg 00IMG_20220608_093517.jpg 00IMG_20220608_093523.jpg 00IMG_20220608_093554.jpg 00IMG_20220608_093559.jpg 00IMG_20220608_093651.jpg 00IMG_20220608_093653.jpg 00IMG_20220608_093700.jpg 00IMG_20220608_093706.jpg 00IMG_20220608_093813.jpg 00IMG_20220608_093849.jpg 00IMG_20220608_093901.jpg 00IMG_20220608_093921.jpg 00IMG_20220608_093927.jpg 00IMG_20220608_093942.jpg 00IMG_20220608_093946.jpg 00IMG_20220608_093950.jpg 00IMG_20220608_094012.jpg 00IMG_20220608_094014.jpg 00IMG_20220608_094021.jpg 00IMG_20220608_094039.jpg 00IMG_20220608_094042.jpg 00IMG_20220608_094046.jpg 00IMG_20220608_094049.jpg 00IMG_20220608_094053.jpg 00IMG_20220608_094108.jpg 00IMG_20220608_094114.jpg 00IMG_20220608_094117.jpg 00IMG_20220608_094120.jpg 00IMG_20220608_094123.jpg 00IMG_20220608_094144.jpg 00IMG_20220608_094149.jpg 00IMG_20220608_094156.jpg 00IMG_20220608_094212.jpg 00IMG_20220608_094218.jpg 00IMG_20220608_094222.jpg 00IMG_20220608_094229.jpg 00IMG_20220608_094235.jpg 00IMG_20220608_094248.jpg 00IMG_20220608_094300.jpg 00IMG_20220608_094303.jpg 00IMG_20220608_094305.jpg 00IMG_20220608_094306.jpg 00IMG_20220608_094343.jpg 00IMG_20220608_094346.jpg 00IMG_20220608_094351.jpg 00IMG_20220608_094355.jpg 00IMG_20220608_094421.jpg 00IMG_20220608_094422.jpg 00IMG_20220608_094437.jpg 00IMG_20220608_094450.jpg 00IMG_20220608_094501.jpg 00IMG_20220608_094532.jpg 00IMG_20220608_094537.jpg 00IMG_20220608_094632.jpg 00IMG_20220608_094645.jpg 00IMG_20220608_094657.jpg 00IMG_20220608_094703.jpg 00IMG_20220608_094709.jpg 00IMG_20220608_094813.jpg 00IMG_20220608_094832.jpg 00IMG_20220608_094847.jpg 00IMG_20220608_094906.jpg 00IMG_20220608_094916.jpg 00IMG_20220608_094917.jpg 00IMG_20220608_094929.jpg 00IMG_20220608_094934.jpg 00IMG_20220608_095307.jpg 00IMG_20220608_100334.jpg 00IMG_20220608_100339.jpg 00IMG_20220608_100414.jpg 00IMG_20220608_100431.jpg 00IMG_20220608_100434.jpg 00IMG_20220608_100442.jpg 00IMG_20220608_100535.jpg 00IMG_20220608_100540.jpg 00IMG_20220608_100651.jpg 00IMG_20220608_100714.jpg 00IMG_20220608_100744.jpg 00IMG_20220608_100800.jpg 00IMG_20220608_100839.jpg 00IMG_20220608_100912.jpg 00IMG_20220608_100948.jpg 00IMG_20220608_101041.jpg 00IMG_20220608_101044.jpg 00IMG_20220608_101100.jpg 00IMG_20220608_101115.jpg 00IMG_20220608_101151.jpg 00IMG_20220608_101210.jpg 00IMG_20220608_101212 (2).jpg 00IMG_20220608_101309.jpg 00IMG_20220608_101313.jpg 00IMG_20220608_101315.jpg 00IMG_20220608_101409.jpg 00IMG_20220608_101513 (3).jpg 00IMG_20220608_101515 (2).jpg 00IMG_20220608_101518 (2).jpg 00IMG_20220620_135010.jpg 00IMG_20220620_135027.jpg 00IMG_20220620_135401.jpg 00IMG_20220620_135411.jpg 00IMG_20220620_135526.jpg 00IMG_20220620_135544.jpg 00IMG_20220620_135651.jpg 00IMG_20220621_124818.jpg 00IMG_20220621_124909.jpg 00IMG_20220621_125004.jpg 00IMG_20220621_125027.jpg 00IMG_20220621_125124.jpg 00IMG_20220621_125138.jpg 00IMG_20220621_125308.jpg 00IMG_20220621_125503.jpg 00IMG_20220621_125511.jpg 00IMG_20220628_081407.jpg 00IMG_20220628_081526.jpg 00IMG_20220628_081735.jpg 00IMG_20220628_081908.jpg 00IMG_20220628_082015.jpg 00IMG_20220629_105444.jpg 00IMG_20220629_105459.jpg 00IMG_20220629_105536.jpg 00IMG_20220629_105602.jpg 00IMG_20220629_105644.jpg 00IMG_20220629_105716.jpg 00IMG_20220629_105752.jpg 00IMG_20220629_105755.jpg 00IMG_20220629_105912.jpg 00IMG_20220629_105943.jpg 00IMG_20220629_110027.jpg 00IMG_20220629_110030.jpg 00IMG_20220629_110148.jpg 00IMG_20220629_110158.jpg 00IMG_20220629_110445.jpg 00IMG_20220629_110543.jpg 00IMG_20220629_111509.jpg 00IMG_20220629_111733.jpg 00IMG_20220629_111920.jpg 00IMG_20220629_111936.jpg 00IMG_20220629_112007.jpg 00IMG_20220629_112028.jpg 00IMG_20220629_112042.jpg 00IMG_20220629_112135.jpg 00IMG_20220629_112155.jpg 00IMG_20220629_112242.jpg 00IMG_20220629_112308.jpg 00IMG_20220629_112314.jpg 00IMG_20220629_112420.jpg 00IMG_20220629_112500.jpg 00IMG_20220629_112506.jpg 00IMG_20220629_112524.jpg 00IMG_20220629_112532.jpg 00IMG_20220629_112533.jpg 00IMG_20220629_112535.jpg 00IMG_20220629_112628.jpg 00IMG_20220629_112652.jpg 00IMG_20220629_112701.jpg 00IMG_20220629_112703.jpg 00IMG_20220629_112726.jpg 00IMG_20220629_112748.jpg 00IMG_20220629_112812.jpg 00IMG_20220629_112814.jpg 00IMG_20220629_112905.jpg 00IMG_20220629_112955.jpg 00IMG_20220629_112959.jpg 00IMG_20220629_113000.jpg 00IMG_20220629_113038.jpg 00IMG_20220629_113048.jpg 00IMG_20220629_113050.jpg 00IMG_20220629_113051.jpg 00IMG_20220629_113219.jpg 00IMG_20220629_113257.jpg 00IMG_20220629_113311.jpg 00IMG_20220629_113315.jpg 00IMG_20220629_113319.jpg 00IMG_20220629_113348.jpg 00IMG_20220629_113353.jpg 00IMG_20220629_113430.jpg 00IMG_20220629_113523.jpg 00IMG_20220629_113535.jpg 00IMG_20220629_113538.jpg 00IMG_20220629_113542.jpg 00IMG_20220629_113643.jpg 00IMG_20220629_113653.jpg 00IMG_20220629_113711.jpg 00IMG_20220629_113817.jpg 00IMG_20220629_113828.jpg 00IMG_20220629_113905.jpg 00IMG_20220629_113941.jpg 00IMG_20220629_113946.jpg 00IMG_20220629_114019.jpg 00IMG_20220629_114023.jpg 00IMG_20220629_114056.jpg 00IMG_20220629_114102.jpg 00IMG_20220629_114134.jpg 00IMG_20220629_125206.jpg 00IMG_20220629_125225.jpg 00IMG_20220629_125256.jpg 00IMG_20220629_125653.jpg 00IMG_20220629_125720.jpg 00IMG_20220629_125726.jpg 00IMG_20220629_125734.jpg 00IMG_20220629_125919.jpg 00IMG_20220629_125957.jpg 00IMG_20220629_130055.jpg 00IMG_20220629_130207.jpg 00IMG_20220629_130216.jpg 00IMG_20220629_130402.jpg 00IMG_20220629_130514.jpg 00IMG_20220629_130556.jpg 00IMG_20220629_130618.jpg 00IMG_20220629_130753.jpg 00IMG_20220629_130804.jpg 00IMG_20220629_130912.jpg 00IMG_20220629_130926.jpg 00IMG_20220629_131215.jpg 00IMG_20220629_131223.jpg 00IMG_20220630_112809.jpg 00IMG_20220630_113014.jpg 00IMG_20220630_113514.jpg 00IMG_20220630_113548.jpg 00IMG_20220630_113726.jpg 00IMG_20220630_114024.jpg 00IMG_20220630_114240.jpg 00IMG_20220630_114542.jpg 00IMG_20220630_114551.jpg 00IMG_20220630_114852.jpg 00IMG_20220630_131021.jpg 00IMG_20220630_131201.jpg 00IMG_20220630_131302.jpg 00IMG_20220630_131334.jpg 00IMG_20220630_131444.jpg 00IMG_20220630_131736.jpg 00IMG_20220630_131742.jpg 00IMG_20220630_132007.jpg 00IMG_20220630_132128.jpg 00IMG_20220630_132341.jpg 00IMG_20220630_132443.jpg 00IMG_20220630_132645.jpg 00IMG_20220630_132811.jpg 00IMG_20220630_132818.jpg 00IMG_20220630_132838.jpg 00IMG_20220701_111034.jpg 00IMG_20220701_111325.jpg 00IMG_20220701_111405.jpg 00IMG_20220701_111524.jpg 00IMG_20220701_111610.jpg 00IMG_20220701_111654.jpg 00IMG_20220701_111926.jpg 00Screenshot_20220630_184133_com.android.gallery3d.jpg

Παιδικός Σταθμός

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος ανήκει ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Με ειδικά μελετημένους χώρους, με ηλιόλουστες αίθουσες, με εξωτερικούς χώρους και γήπεδο με παχύ χλοοτάπητα, με συστήματα, ηχομόνωσης, θέρμανσης και υγιεινής.

Με τα πιο σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας (πυρανιχνευτές και αυτόματοι καταιονιστές-sprinklers), το συγκρότημα είναι το πλέον ασφαλές Εκπαιδευτήριο στη Λέσβο. Κανένα κτήριο Δημόσιο ή Ιδιωτικό δε διαθέτει τέτοια ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Οι ευρύχωροι, φωτεινοί, φιλικοί, χρωματιστοί και ζεστοί χώροι έγιναν για να παρέχουν ασφάλεια και ευκαιρίες για παιχνίδια και δημιουργία. Ο Παιδικός Σταθμός είναι ο προθάλαμος της σχολικής ζωής του παιδιού.

Δεν είναι απλά ένας χώρος φύλαξης των παιδιών. Είναι κέντρο αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στη διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς στέλνουν πλέον τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό από 2 ετών περίπου για περισσότερες ή λιγότερες ώρες καθημερινά. Όλοι όμως επιθυμούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο, να βρουν δηλαδή ένα άρτιο οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο, ενώ ταυτόχρονα με την κατάλληλη αγωγή να καλλιεργείται η προσωπικότητα του παιδιού.


Με στόχο την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (θετική διάθεση, εσωτερική ηρεμία, καλοί τρόποι κλπ.) ο παιδικός σταθμός των Εκπαιδευτήριων Πλάτωνος αλλάζει το δεδομένα στην ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στην πόλη μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Ωράριο λειτουργίας προσαρμοσμένο στο νέο ωράριο των Δημοσίων Υπαλλήλων
07:30πμ – 3:30μμ

Δείτε φωτογραφίες από τις εγκατάστασεις μας κάνοντας κλικ Εδώ