ΚΔΑΠ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

 

ΈΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για τα παιδιά 5 - 12 ετών.  Στις ηλικίες αυτές η γνώση έρχεται μέσα από δράσεις-παιχνίδια. Διαθέτοντας όλα τα σύγχρονα μέσα, τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά χωρίς πίεση και άγχος.

Για μαθητές από Α' έως ΣΤ' Δημοτικού, διάβασμα  για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, σε ένα 2ωρο πρόγραμμα. Με την επίβλεψη δασκάλων μαθαίνουν να οργανώνουν και να αξιοποιούν το χρόνο τους. Επίσης με εκτενή χρήση υπολογιστών και διαθεματικής e-learning πλατφόρμας για αποτελεσματική και σύγχρονη εκπαίδευση.  Στη συνέχεια και αν το επιθυμούν, μπορούν να χαλαρώνουν με χορό, γυμναστική, πληροφορική και ρομποτική και άλλες δραστηριότητες ανάλογα με τις ομάδες που δημιουργούνται.  

Βασικοί άξονες των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι…

  • Η απαλλαγή των γονιών από το άγχος του διαβάσματος των παιδιών τους.
  • Η συνεργασία και η κοινωνικοποίηση των παιδιών.
  • Η άσκηση του γραπτού και του προφορικού λόγου.
  • Η άσκηση του σώματος με γυμναστική και χορό.
  • H ανάπτυξη καλλιτεχνικής  έκφρασης.

Στα ΚΔΑΠ των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνος  μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΕΣ για τις / τους δικαιούχους ΕΣΠΑ
1.Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά (με χρήση κωδικών taxisnet) στον ιστότοπο www.eetaa.gr :   https://web.eetaa.gr:38446

2. Οι δικαιούχοι θα λάβουν voucher (Ηλεκτρονικά).

3. Επιλέγουν το ΚΔΑΠ που επιθυμούν και εγγράφονται.

Σημείωση: Δεν υπάρχει, ούτε προβλέπεται, ούτε απαιτείται, διαδικασία προ-εγγραφής σε κανένα ΚΔΑΠ. Βάσει αδειοδότησης των ΚΔΑΠ που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, πρέπει πρώτα να εκδοθεί το κουπόνι (voucher) των δικαιούχων και μετά να δεσμευθεί η θέση σε ΚΔΑΠ. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από οποιοδήποτε ΚΔΑΠ, υποδηλώνει ενέργεια για ψυχολογική δέσμευση των δικαιούχων.